Digi'Cat: imprenta digital, offset y duplicación CD/DVD
EmpresaImpressió digital/offsetDuplicació
CD/DVD
Consulting
Compra/venta Xerox
OfertesContactar
Digicat: Imprenta digital Digicat: Imprenta digital Digicat: Imprenta digital


Digi'Cat: impremta digital, offset i duplicació CD/DVD

Digi'Cat: impremta digital, offset i duplicació CD/DVD

Digi'Cat: impremta digital, offset i duplicació CD/DVD

La impressió digital ofereix sobretot qualitat, una qualitat similar al d'un document imprès per mètodes més tradicionals (offset, etc...) amb l'avantatge de què al no necessitar-se cap tipus de material anterior a la impressió (fotolits, planxes...) abarateix el resultat final, el que possibilita que, per exemple, es realitzin petits tiratges en color d'una manera econòmica i ràpida, cosa que no es pot fer en offset, quan parlem de tiratges curts.

Si imprimim des d'un ordinador el resultat serà igual que l'original, conservant trames, intensitats, escales de grisos i tonalitats.
És per tot això que sense dubte, la impressió digital és l'alternativa més econòmica i amb major qualitat, a la impressió offset, sempre en tiratges curts.
Els nous sistemes d'impressió digital permeten una personalització i fl exibilitat a l'hora d'imprimir que fi ns fa poc no eren possibles. Creen nous camins i possibilitats a la comunicació impresa, millorant la seva efectivitat i donant dinamisme al procés gràfic.

I recordi: quan la quantitat a imprimir és considerable, donem la resposta adequada a cada treball:

IMPRESSIÓ DIGITAL o IMPRESIÓ OFFSET

Estem espacializats a la impressió de:
  • Manuals
  • Carátules de video, CD
  • Follets
  • Carpetes
  • Calendaris
  • Portades y lloms de carpetes
  • Revistes .........



©2016 Digi'cat Tel: (+34) 685 16 57 78 Mail: web@digit-cat.com
Compartir Informacions legals